Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy

ALF

ALF är en förkortning för "Avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården".

I avtalet upptas system för ersättning för landstingens åtagande att medverka i läkarutbildning och kliniskt inriktad medicinsk forskning, den så kallade ALF-ersättningen. Kliniskt inriktad medicinsk forskning bygger, enligt detta avtal, på tillgång till hälso- och sjukvårdens resurser och ska ha särskild betoning på patientnära forskning.

Avtalet medger också samarbete om andra för parterna tillgängliga ekonomiska resurser.

Det centrala avtalet kompletteras av regionala avtal, i vårt fall mellan Landstinget i Uppsala län och Uppsala universitet.

Samarbetet sker i partssammansatta grupper på tre nivåer:

Avtal

Planer

Riktlinjer

Utlysningar

Beslut