Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy

Områdeskansliet

Kansliet för medicin och farmaci tillhandahåller administrativt stöd till anställda, doktorander och studerande inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci. Kansliets lokaler finns både på S:t Olofsgatan 10B och Biomedicinskt centrum, Husargatan 3

KANSLIET

The links below lead to University directory