R-RCT Workshop i Uppsala 15 oktober 2019

2019-07-01

Så planerar och genomför du en registerbaserad randomiserad klinisk studie. Nationella rekommendationer för R-RCT och praktiska erfarenheter av genomförda och pågående studier – flaskhalsar, fallgropar och framtida möjligheter.

Klicka här för mer information