Dags att söka Forskningsanslag

2019-08-07

Ansökningsperioden för "Forskningsanslag 2020" öppnar den 15 augusti 2019. Du kan söka medel t.o.m. den 15 september 2019.

Under ansökningsåret 2019 kommer endast en utlysning av medel att göras för projekt med klinisk anknytning inom Region Västmanland. Med aktiveringsdatum 15 augusti ansöker du, i ett och samma formulär (Forskningsanslag), både om medel för egen lön i form av forskningstid och för omkostnader förknippade med forskningsprojekt. Medel ur Region Västmanlands forskningsfond samt det interna FoU-anslaget ingår i anslaget. Läs noggrant igenom instruktionerna i formulärets inledning.