Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

SCAPIS

Ny medicinsk databas ska ge kunskap om lung- och hjärt-kärlsjukdomar.